Poslovni prostor

POSLOVNI PROSTOR

Naplatu isporučene toplotne energije kod korisnika koji pripadaju kategoriji poslovni prostor, obavljaju „Beogradske elektrane“. Postoji nekoliko načina naplate toplotne energije. Jedan podrazumeva plaćanje prema instalisanoj snazi (din/kW godišnje). Drugi način podrazumeva plaćanje prema merilu količine toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga din/kW ili din/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija din/kWh).

Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije upućuju JKP „Beogradske elektrane“.

list 98-2021
list 98-2021

U cilju praćenja godišnjih troškova za isporučenu toplotnu energiju vlasnici poslovnih prostora mogu upotrebiti kalkulatore troškova potrošnje. Kalkulatori su informativnog karaktera, a procena godišnje potrošnje toplotne energije izvedena je na osnovu prosečne godišnje potrošnje u poslednje tri grejne sezone.

Prirodni gas

Cena prirodnog gasa malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača JKP „Beogradske elektrane iskazana je po tarifama utvrđrnim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

glasnik 83-2017
glasnik 83-2017
NAKNADA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST – 0,15 DINARA PO KUBNOM METRU

Svi kupci prirodnog gasa u Srbiji, pa i oni u Mladenovcu koje prirodnim gasom snabdevaju JKP „Beogradske elektrane“, će od 1. jula 2019. godine plaćati obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru prirodnog gasa. Naime, od ovog datuma će biti primenjen Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (Sl.Glasnik 41 od 11.06.2019.), a na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“ 95 od 08. decembra 2018.)

Visina naknade će biti usklađivana sa pomenutim zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto za prirodni gas, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ostvareni prihodi od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije, a ne preduzeću koje potrošače snabdeva prirodnim gasom.

PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA

JKP „Beogradske elektrane“, kao imaoci javnih ovlašćenja, u postupku sprovođenja objedinjene procedure, na zahtev Nadležnog organa koji pokreće postupak priključenja, izdaju uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA
Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa
Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa
USLUGE DIREKCIJE ZA SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM
Usluge direkcije za snabdevanje toplotnom energijom
Usluge direkcije za snabdevanje toplotnom energijom
ISKLJUČENJE I PONOVNO PRIKLJUČENJE
list 78-2016
list 78-2016