Oglasi

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-82324/23-3, NO-82324/23-4 od 29.11.2023 i NO-28153/24-2 od 24.04.2024. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine, JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuje :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

Na osnovu  Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-74519/23-9, NO-74519/23-10 od 27.10.2023. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu  Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-74519/23-9, NO-74519/23-10 od 27.10.2023. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj  I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA NEPOSREDNOM POGODBOM

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-82324/23-3 i NO-82324/23-4 od 29.11.2023. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine, JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuje :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA NEPOSREDNOM POGODBOM

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu  Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-74519/23-9, NO-74519/23-10 od 27.10.2023. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe  broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-82324/23-3 i NO-82324/23-4 od 29.11.2023. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-82324/23-3 i NO-82324/23-4 od 29.11.2023. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-856/9, I-856/10 od 28.07.2022. godine, NO-53263/23-7, NO-53263/23-8 od 26.07.2023. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-856/9, I-856/10 od 28.07.2022. godine, NO-53263/23-7, NO-53263/23-8 od 26.07.2023. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-856/9, I-856/10 od 28.07.2022. godine, NO-53263/23-7, NO-53263/23-8 od 26.07.2023. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-10891/23-7 od 14.02.2023. godine i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine, JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016, Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-11073/17 i I-11073/18 od 22.11. 2021. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine i Odluke direktora br. I-7114 od 18.05.2021. godine, JKP „Beogradske elektrane“ kao prodavac objavljuju:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Saznaj vise...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH VOZILA NEPOSREDNOM POGODBOM 05.01.2021.

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016, Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12644/8, I-12644/9 od 12.06. 2019. godine, i I-24346/4, I-24346/5 od 13.12.2019. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH VOZILA NEPOSREDNOM POGODBOM

Saznaj vise...