Sistem daljinskog grejanja

Preduzeće je najveći proizvođač i distributer toplotne energije u jugoistočnoj Evropi u čijem sistemu su 33 toplotna izvora, odnosno 15 velikih toplana i 18 kotlarnica sa više od 2.800 megavata intalisanih kapaciteta, oko 800 kilometara trase toplovodne mreže (1.600 km mreže cevovoda) ispod ulica Beograda i više od 9.200 toplotnih predajnih stanica.

Toplotnom energijom snabdeva više od 22,5 miliona metara kvadratnih prostora – oko 330.000 stanova i 4,4 miliona metara kvadratnih poslovnog prostora.

Sistem „Beogradskih elektrana” podeljen je na pet distributivnih područja – Novi Beograd, Dunav, Konjarnik, Cerak i Voždovac.

NOVI BEOGRAD

Ovo je najveće grejno područje sa 260 km trase toplovoda i oko 2.550 toplotnih predajnih stanica koje toplotnom energijom snabdeva više od ...

KONJARNIK

Distributivni sistem od 160 km toplovodne trase i oko 2.300 toplotnih predajnih stanica toplotnom energijom snabdeva više od 62.570 stanova...

DUNAV

Distributivni sistem od 125 km toplovodne trase i oko 2.200 predajne stanice toplotnom energijom snabdeva oko 50.350 stanova...

VOŽDOVAC

Distributivni sistem od 114 km toplovodne trase i oko 1.200 predajnih stanica toplotnom energijom snabdeva više od 46.000 stanova...

CERAK

Distributivni sistem od 99 km toplovodne trase i oko 1.000 predajne stanice toplotnom energijom snabdeva oko 45.000 stanova...