Osnovni Podaci

Sedište

Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija

Datum osnivanja

21.12.1989. godine (kao JKP);22.12.1965. (početak centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom u Beogradu)

Broj zaposlenih

1.956 (na dan 31. 12. 2023. godine)

Delatnost

pretežna delatnost „Beogradskih elektrana“, prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 54 od 04.08.2010. godine, je snabdevanje parom i klimatizacija.
Pored osnovne delatnosti „Beogradske elektrane“ su registrovane za obavljanje i drugih delatnosti i to: proizvodnja termoelektrične energije, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom i javno snabdevanje prirodnim gasom, opravka, održavanje i rekonstrukcija postrojenja, opreme i uređaja za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije, tehnička ispitivanja i analize i dr.

Ukupan nominalni instalisani kapacitet

2.819 MW

Dužina toplovodne mreže

Oko 800 kilometara (1.600 km sa povratnim vodovima) sa oko 9.400 toplotnih predajnih stanica.

Struktura tržišta (konzuma)

18.411.692 (uslovnih) metara kvadratnih – stambeni korisnici (podaci iz oktobra 2021.)
4.226.208 (uslovnih) metara kvadratnih – poslovni korisnici (podaci iz oktobra 2021.)
u naplati je 22.637.901 uslovnih m2 (podaci iz oktobra 2021.)

Prosečna godišnja potrošnja i procentualno učešće pojedinih energenata

Od ukupno instalisanih kapaciteta u 15 toplana i 18 kotlarnice, koje su u sistemu „Beogradskih elektrana“, više od 96 odsto koristi prirodni gas u procesu proizvodnje toplotne energije.
Planirana potrošnja u 2022. godini 342.846 tona ekvivalentnog mazuta.
Gašenjem individualnih i blokovskih kotlarnica značajno je smanjena potrošnja ostalih vrsta energenata, prevashodno mazuta i uglja, dok se iz godine u godinu povećava potrošnja ekoloških prihvatljivijih energenata prirodnog gasa, komprimovanog gasa, ekstra lakog gasnog ulja i biomase (pelet i briket).
Oko 200 kotlarnica koje su bile u sistemu „Beogradskih elektrana“ su ugašene od 1987. do 2020. godine, dok je više od 1.000 kotlarnica, koje nisu bile u sistemu „Beogradskih elektrana“, ugašeno, a potrošači povezani na sistem daljinskog grejanja. Time je doprinos „Beogradskih elektrana“ poboljšanju kvaliteta životne sredine izuzetno velik.

Prosečna godišnja proizvodnja toplotne energije

oko 3.587.642 MWh (plan za 2022. godinu)

Matični broj

07020210

PIB

100139344

Šifra delatnosti

3530