Energetska efikasnost

Jedna od osnovnih odrednica naše poslovne politike je efikasna proizvodnja toplotne energije. Aktivno radimo na stvaranju uslova u kojima naši korisnici mogu racionalno koristiti toplotnu energiju, odnosno trošiti je prema sopstvenim potrebama.
„Beogradske elektrane” tokom poslednje decenije, rekonstrukcijom i unapređenjem svojih pogona – toplotnih izvora, osvajanjem novih tehnologija za prenos toplotne energije i modernizovanjem toplotnih podstanica – kontinuirano povećavaju energetsku efikasnost.

Na taj način naši korisnici dobijaju isti komfor i količinu toplotne energije uz značajno manji utrošak primarne energije nego što je to nekada bio slučaj. Povećanjem efikasnosti rada kotlova, boljim sagorevanjem goriva, smanjenjem gubitaka u toplovodnoj mreži i kvantitativno-kvalitativnom regulacijom rada podstanica – značajno je smanjena specifična potrošnja energije po kvadratnom metru zagrevanog prostora – što je usvojen i merljiv parametar energetske efikasnosti.

REČNIK

Englesko-srpski rečnik terminologije u oblasti alternativne energije zasnovan je prevashodno na terminima koji se sreću u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti, a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine, koju je teško, ako ne i nemoguće odvajati od energetike.

Rečnik  je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.