O Nama

Vizija nam je  vodeća pozicija u proizvodnji i distribuciji toplotne energije u regionu, zasnovana na zakonitostima energetske efikasnosti i brige za životnu okolinu, koja se postiže predanim radom, kao i  investicijama uloženim u tehnologiju – savremene sisteme. Misija našeg preduzeća je da svim korisnicima  daljinskog grejanja, na području grada Beograda, obezbedi  pouzdanu, komfornu i redovnu proizvodnju i distrubuciju toplotne energije.