BEYOND

Veliki broj podataka i VI u službi energetskih servisa u oblasti građevinarstva – BEYOND – ID 957020

Projekat BEYOND iz paketa Horizont 2020 treba da razvije i ponudi platformu za veliki broj podataka i skup tehnologija koje omogućavaju potrošaču podataka da pretražuje, pronalazi i koristi podatke koje generiše objekat/zgrada (vlasnici podataka). Na osnovu njih, potrošači mogu da pokreću analitiku i simulacije koje su zapravo potrebne za dizajniranje projekta i da ih iskoriste tokom rada zgrada u realnom vremenu kako bi optimizovali njihov rad i energetske performanse.

Pilot lokacija na teritoriji grada Beograda obuhvata više objekata u naselju „Stepa Stepanović“ na grejnom području „Voždovac“.

Naziv projekta

Akronim projekta

Grupa EU projekta

Logo projekta

Status

Početak projekta

Završetak projekta

Koordinator projekta

Partneri na projektu

Broj zemalja

Pilot lokacije

Zvanični portal projekta

Koncept projekta

Koncept projekta

Podaci o projektu (brošura)