HOLISDER

Optimizacija prema zahtevima potrošnje energije – HOLISDER – ID 768614

Još jedan projekat u kojem su učestvovale „Beogradske elektrane“ je „Holisder“ koji praktično predstavlja nastavak i unapređenje projekta „Moeebius“. Projekat je počeo sa realizacijom 2017. godine na istoj pilot lokaciji u trajanju od 36 meseci uz učešće 13 partnera iz devet zemalja Evropske unije, među kojima je i Srbija. Projekat je naknadno produžen za šest meseci.

Naziv projekta

Akronim projekta

Grupa EU projekta

Logo projekta

Status

Trajanje projekta

Početak projekta

Završetak projekta

Koordinator projekta

Partneri na projektu

Broj zemalja

Pilot lokacije

Zvanični portal projekta

Pilot lokacije

Pilot lokacije

Struktura projekta
Oblast pilot lokacije u Beogradu

Oblast pilot lokacije u Beogradu

HOLISDER-4

Objekti na pilot lokaciji u Beogradu

Aplikacija

Aplikacija