RELaTED

Nova rešenja u oblasti daljinskog grejanja i hlađenja – RELATED – ID 768567

Projekat „Related“ počeo je sa realizacijom iste godine kada i projekat „Holisder“ (2017. godine) i odnosi se na nova rešenja u oblasti daljinskog grejanja i hlađenja korišćenjem nisko-temperaturnih mreža ili obnovljivih izvora energije. Trajanje projekta je 45 meseci uz učešće 15 partnera iz osam zemalja. Projekat je naknadno produžen za šest meseci.

Razvoj „Related“ koncepta na četiri pilot lokacija u Evropi sa ciljem Demonstracija i prikaza tehničke održivosti „Related“ rešenja, razvoja dinamičkih energetskih modela pilot lokacija i eksperimentalna procena koncepta veoma niske temperature (ULT) i podsistema u stvarnim operativnim uslovima;

Uzimajući u obzir složenost i specifičnosti svakog sistema daljinskog grejanja, RELATED koncept se implementira u četiri različite mreže daljinskog grejanja koje pokrivaju izuzetno različite klimatske uslove, građevinske tradicije, urbanu gustinu i različite administrativne i regulativne uslove uključujući i vlasništvo: mreža daljinskog grejanja u Beogradu, u Danskoj, Estoniji i svojevrsne korporativne mreže daljinskog grejanja u Španiji.

Naziv projekta

Akronim projekta

Grupa EU projekta

Logo projekta

Status

Trajanje projekta

Početak projekta

Završetak projekta

Koordinator projekta

Partneri na projektu

Broj zemalja

Pilot lokacije

Zvanični portal projekta

Pilot lokacije

Pilot lokacije

Koncept projekta
Izgled objekata na pilot lokaciji u Beogradu

Izgled objekata na pilot lokaciji u Beogradu

Modeliranje energetskih potreba

Modeliranje energetskih potreba

Funkcionalna šema rada nove podstanice

Funkcionalna šema rada nove podstanice

Postavljanje solarnih panela

Postavljanje solarnih panela

Partneri na projektu

Partneri na projektu