SMART SPACES

Ušteda energije u evropskim javnim zgradama korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija – SMARTSPACES – ID 297273

Projekat „Smart Spaces“ je počeo sa realizacijom godinu dana nakon početka projekta „BECA“ i obrađivao je sličnu tematiku – mogućnosti uštede energije, ali ovaj put u javnim zgradama. Na 11 lokacija, u osam zemalja Evrope, radilo se na smanjivanju potrošnje energije (električne i toplotne) kao i vode u javnom sektoru. Glavni cilj projekta je bio razvoj inovativnih „Smart Spaces“ servisa koji će obezbediti povratne informacije o potrošnji energije i omogućiti proizvođačima i distributerima energije lakše i kvalitetnije upravljanje i optimizaciju energetskih tokova. Projekat je trajao 36 meseci, završen je 2014. godine

EDSS (Energy Decision Support and Awareness Services) – servisi koji obezbedjuju razumljive povratne informacije različitim grupama korisnika (profesionalcima, zaposlenima u javnom sektoru, posetiocima)

EMS (Energy Managenment Services) – Upotreba automatizovanih sistema za kontrolu i optimizaciju potrošnje energije

Naziv projekta

Akronim projekta

Paket EU projekta

Logo projekta

Status

Trajanje projekta

Početak projekta

Završetak projekta

Koordinator projekta

Partneri na projektu

Broj zemalja

Pilot lokacije

Zvanični portal projekta

Partneri na projektu

Partneri na projektu

Izgled prve javne zgrade na pilot lokaciji i termovizijski snimak koji ukazuje na potrošnju toplotne energije
Izgled druge javne zgrade na pilot lokaciji i termovizijski snimak koji ukazuje na potrošnju toplotne energije

Izgled druge javne zgrade na pilot lokaciji i termovizijski snimak koji ukazuje na potrošnju toplotne energije

Info pult projekta u prizemlju javne zgrade na pilot lokaciji

Info pult projekta u prizemlju javne zgrade na pilot lokaciji