Biografija – Dragica Ikodinović

Dragica Ikodinović

Rođena je 1967. godine u Beogradu. Završila je Treću ekonomsku školu u Beogradu 1985. godine, a 1990. godine je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer spoljna trgovina.

Profesionalnu karijeru je započela u Sava Centru 1991. godine u Sektoru za finansije. U periodu od 2003. do 2018. godine obavljala je poslove direktora sektora za opšte i zajedničke poslove, koordinatora sektora za opšte i zajedničke poslove i rukovodioca finansija.

Od 2018. godine zaposlena je u JKP „Beogradske elektrane”. Do imenovanja na mesto izvršnog direktora za ekonomsko–finansijske poslove obavljala je poslove direktora direkcije za ekonomsko-finansijske poslove.

Učešćem na različitim seminarima, konferencijama i radionicama i obavljanjem različitih poslova u javnim preduzećima stekla je zavidno iskustvo iz oblasti rada javnih preduzeća i korporativnog upravljanja.