Biografija – Ivana Kalanja

Ivana Kalanja

Rođena je 1970. godine u Beogradu. Završila je Matematičku gimnaziju u Beogradu 1988. godine, a 1994. godine je diplomirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer termotehnika. Stručni ispit za građenje objekata, odnosno izvođenje radova iz stručne oblasti mašinskog inženjerstva položila je 2004. godine.

Od 1994. godine zaposlena je u JKP „Beogradske elektrane”. Obavljala je poslove inženjera za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, rukovodioca sektora Voždovac, pomoćnika direktora OC Proizvodnja i distribucija za sektor Voždovac, direktora OC Proizvodnja i distribucija, direktora direkcije za proizvodnju toplotne energije, a od 2019. godine je izvršni direktor za proizvodnju toplotne energije.

Od 2018. godine, kao predstavnik zaposlenih, obavlja funkciju člana nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane”.

Obavljanjem poslova u preduzeću i učešćem na različitim radionicama, seminarima i kongresima, stekla je zavidno iskustvo iz oblasti rada javnih preduzeća, korporativnog upravljanja, finansija i slično.