Biografija – Nenad Đakovac

Nenad Đakovac

Rođen je u Beogradu 1968. godine. Zvanje diplomirani inženjer oraganizacionih nauka master iz oblasti Operacionog menadžmenta stekao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Diplomatsko zvanje atašea stekao je na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova SRJ u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu za menadžment u Beogradu, na smeru Menadžment saobraćaja i telekomunikacija, stekao je zvanje magistar nauka o menadžmentu.

Od 1999. do 2003. godine bio je zaposlen u Saveznoj vladi Savezne Republike Jugoslavije u Saveznom sekretarijatu za zakonodavstvo kao samostalni savetnik.
Od 2003. do 2004. godine radio je u Savetu ministara Srbije i Crne Gore u Službi za zakonodavstvo kao savetnik direktora.Od 2004. do 2005. godine bio je zaposlen u Kompaniji „Dunav osiguranje” a.d. kao šef Kabineta generalnog direktora, a od 2005. do 2008. godine radio je kao izvršni direktor Centra za marketing, unapređenje prodaje i odnosa sa javnošću iste kompanije.
2008. godine preuzeo je dužnost šefa Kabineta gradonačelnika Grada Beograda.
Od 2009. godine zaposlen je u JKP „Beogradske elektrane” kao zamenik generalnog direktora, savetnik generalnog direktora, pomoćnik direktora u Centru za ispitivanje, merenje i zaštitu životne sredine, a od 2022. godine radi kao izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku u istom preduzeću.

Kao posebne poslovne aktivnosti izdvajaju se sledeće: član Skupštine Poslovnog udruženja toplana Srbije, član Nadzornog odbora Instituta „Kirilo Savić”, Vođa projektnog tima za uvođenje ERP rešenja u JKP „Beogradske elektrane”, član Izvršnog odbora Projekta implementacije Oracle ERP rešenja u javna, javna komunalna preduzeća i ustanove zdravstva čiji je osnivač Grad Beograd.

Objavio više publikacija: „Ekonomska kriza i potraživanja”, Beograd, „Zadovoljstvo korisnika kao apsolutni prioritet”, Beograd, Ekspertski projekat OECD (SIGMA) „Public Management Profiles of Western Balkan Countries-Serbia and Montenegro”, Pariz, Englesko-srpski i srpsko-engleski rečnik sa gramatikom, Beograd.