Biografija – Silvana Veljković

Silvana Veljković

Rođena je 24. novembra 1965. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Beograd. Položen pravosudni ispit 2001. godine pri Ministarstvu pravosuđa u Beogradu, kao i stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika pri Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Prošla je osnovnu obuku za medijatora 2014. godine i jedan je od osnivača Komore medijatora.

Profesionalnu karijeru je započela u PKB Korporaciji. U periodu od 2000. do 2005. godine radila je kao advokat – član Advokatske komore Beograd. Od 2005. do 2018. godine bila je zaposlena u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika na pretežno rukovodećim pozicijama: direktor Sektora za pravne i opšte poslove i ljudske resurse, a zatim direktor Centra za opšte i pravne poslove i ljudske resurse. U periodu od 2013. godine do 2015. godine obavljala je poslove zamenika direktora Agencije.

Decembra 2018. godine imenovana je na funkciju izvršnog direktora za ljudske resurse, pravne i opšte poslove u JKP „Beogradske elektrane”.