Biografija – Milan Đurović

Milan Đurović

Rođen je 1951. godine. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, elektroenergetski smer (1970 – 1974).

Karijeru je započeo u sarajevskom „Šipadu“ 1974. godine, gde je obavljao funkciju šefa energetskog sektora do 1976. godine kada je izabran za direktora „Šipad RO Romanija” Sokolac, na čijem čelu je u dva mandata bio do 1984. godine.

Od 1984. do 1986. godine – direktor za razvoj i energetiku u Elektrodistribuciji BiH, u RO „Vladimir Perić – Valter” u Sarajevu.

Od 1986. do 1992. godine u sarajevskom „Energoinvestu“ radio je kao direktor za proizvodnju i servis merno-regulacione tehnike, i bio pomoćnik generalnog direktora za razvoj, investicije, ulaganja i obradu tržišta.

Od 1992. do 1993. godine bio je na čelu preduzeća „NORD-CHEMI” u Beogradu.

Od 1993. do 2009. godine obavljao je funkciju direktora preduzeća „Kopaonik Trade” u Beogradu, da bi profesionalnu karijeru završio na mestu direktora sektora komercijalnih poslova u firmi „Stari hrast”.