Toplana – Cerak

Distributivni sistem od 99 km toplovodne trase i oko 1.000 predajne stanice toplotnom energijom snabdeva oko 45.000 stanova i više od 260.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i garaža.

Distributivno područje Cerak snabdeva korisnike iz delova Julinog brda, Žarkova, Filmskog grada, Skojevskog naselja, Starog Ceraka, Cerak vinograda, Labudovog brda, Petlovog brda, Zmajevca, dela Rakovice, Banovog brda, Belih voda, Vidikovca, Železnika, Sremčice i Barajeva.

Toplana „Cerak“ toplotnom energijom snabdeva najveći broj korisnika sa ovog grejnog područja. Puštena je u rad 1985. godine i instalisana snaga proizvodnog postrojenja toplane je 232 megavata. Taj toplotni izvor pored grejanja, isporučuje i toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode.

Toplana “Banovo brdo” – puštena je u pogon 1964. godine i njen kapacitet je 104 megavata.

U sastavu distributivnog područja Cerak su distributivne mreže toplotnih izvora „Cerak”, „Banovo brdo”, „Sremčica”, „Barajevo” i „Železnik”.