„Beogradske elektrane“ prelaze u režim toplih funkcionalnih proba

„Beogradske elektrane“ prelaze u režim toplih funkcionalnih proba

Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ od danas, 07. oktobra 2021. godine, prelaze iz režima funkcionalnih proba, odnosno iz hladnog dinamičkog režima, u režim toplih funkcionalnih proba. Zbog pada spoljašnje temperature vazduha, čije će srednje dnevne vrednosti, prema prognozama meteorologa, biti 12 stepeni Celzijusa i niže, „Beogradske elektrane“ će pored provera funkcionalnosti postrojenja ujedno i isporučivati toplotnu energiju potrošačima.

„Beogradske elektrane“ će i narednih dana, do zvaničnog početka grejne sezone, 15. oktobra, nastaviti sa radom prilagođenim prognoziranim i ostvarenim temperaturama spoljašnjeg vazduha, a u svemu prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu. Ukoliko u danima do 15. oktobra srednje dnevne temperature budu niže od 12 stepeni Celzijusa, biće nastavljena isporuka toplotne energije potrošačima.

Sistem daljinskog grejanja Beograda jedan je od najvećih u Evropi i čini ga 36 toplotnih izvora, više od 9.000 toplotnih predajnih stanica, kao i više od 1.680 kilometara toplovodnih cevi. Za stabilan rad tako velikog energetskog sistema neophodno je nekoliko dana postepenog i veoma pažljivog opterećivanja zbog prelaska iz stacionarnog u dinamički režim rada. Zato molimo potrošače za strpljenje. Naglašavamo da se prvi efekti današnjeg rada proizvodnih pogona „Beogradskih elektrana“, kod većine potrošača, mogu očekivati u popodnevnim i večernjim časovima.

Apelujemo na sve potrošače da do zvaničnog početka grejne sezone (15. oktobar) prijavljuju isključivo kada cele zgrade nisu snabdevene toplotnom energijom na broj telefona Dispečerskog centra 011/2093-011 i da to čine upravnici zgrada ili predsednici kućnih saveta. To je veoma važno da se ne bi dešavalo da dođe do zagušenja telefonskih poziva i nepotrebnog čekanja na uspostavljanje veze sa Dispečerskim centrom, jer se neretko dešava da više komšija iz jedne zgrade pokušava da prijavi isti poremećaj. Takođe, prioritet u otklanjanju reklamacija su curenja vode iz instalacija, a broj telefona Dispečerskog centra za prijavu je 011/2093-100 (broj telefona isključivo za prijavu curenja vode iz instalacija).