Direktor Basta se sastao sa predsednikom NOPS-a Goranom Papovićem

Direktor Basta se sastao sa predsednikom NOPS-a Goranom Papovićem

BEOGRAD, 31. avgust 2022. – Na incijativu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, direktor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ Rade Basta razgovarao je danas sa predsednikom Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Goranom Papovićem o saradnji u oblasti zaštite potrošača. Inače, „Beogradske elektrane” toplotnom energijom snabdevaju više od 22,2 miliona kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, odnosno više od 360.000 domaćinstava.

S obzirom, da pravni okvir nije u potpunosti stvorio uslove za efikasnu primenu Zakona o zaštiti potrošača zbog nepotpunog sprovođenja i neusklađenosti pojedinih propisa, direktor Basta je u razgovoru sa predsednikom NOPS-a,  Goranom Papovićem, posebno naglasio da je i stav gradonačenika Beograda Aleksandra Šapića da se poboljšaju komunalne usluge, kao i pokretanja inicijative pred nadležnim organima radi usaglašavanja pojedinih propisa iz navedene oblasti.

„Nivo informisanosti i svesti javnosti o pravima i interesima potrošača nije na zadovoljavajućem nivou. Budući da zaštita potrošača treba da bude dostupna svima, aktivno uključivanje jedinica lokalne samouprave u sistem zaštite potrošača je od izuzetne važnosti, budući da udruženja potrošača imaju važnu ulogu u potrošačkoj politici. Zaštita potrošača je jedna od oblasti koja u suštini nije skupa za državu, a može da donese ogromnu korist, ne samo potrošačima, već i privredi“, naveo je direktor Basta.