Direktoru Vukiću uručena II fazu naučne studije o mogućnosti korišćenja geotermalne energije

Direktoru Vukiću uručena II fazu naučne studije o mogućnosti korišćenja geotermalne energije

Definisane tri najperspektivnije lokacije za eksploataciju geotermalne energije

Direktoru Vanji Vukiću profesor Rudarsko-geološkog fakulteta dr Dejan Milenić uručio je danas II fazu Naučne studije o mogućnosti korišćenja geotermalne energije iz dubokih bušotina u sistemu daljinskog grejanja grada Beograda. Tom prilikom menadžmentu preduzeća održana je prezentacija i predstavljena je mogućnost eksploatacije geotermalne energije na tri najperspektivnije lokacije toplana i kotlarnica sistema „Beogradskih elektrana”.

Studija je detaljno analizirala toplane Batajnica, Borča i Dunav i u svim područjima utvrđen je potencijal geotermalnih voda od 5 MW do 20MW (po jednom geotermalnom sistemu).

U zaključku Naučne studije je konstatovano da je eksploatacijom geotermalne energije na jednoj od tri najperspektivnije lokacije – toplani Batajnica, moguća supstitucija 90 odsto godišnje količine postojećeg fosilnog energenta koju koristi ova toplana. To je neverovatan potencijal za dominatno korišćenje obnovljivog izvora energije za grejanje potrošača koji se snabdevaju iz te toplane.

Mogućnosti eksploatacije geotermalne energije iz dubokih bušotina na teritoriji grada Beograda su prvi put sagledane primenom naučnih metoda obrade prikupljenih podataka. Geološki podaci dobijeni su istraživanjem, merenjem i sagledavanjem arhivskih materijala, a korišćeni su i zabeleženi podaci parametara rada postrojenja toplana i kotlarnica preduzeća.    

Pored smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu usred smanjenja upotrebe fosilnog energenta, očekuju se i značajne ekonomske uštede.

– Plan „Beogradskih elektrana” jeste da u toku ove godine budu uložena sredstva u sledeću fazu istraživanja i izgradnju istražne bušotine koja bi trebalo da potvrdi predviđene parametre geotermalnih kapaciteta u toplani Batajnica, najavio je direktor Vukić. Očekuje se da bi već početkom grejne sezone 2025/26. bilo moguće korišćenje geotermalne energije za potrebe grejanja potrošača koji se snabdevaju iz toplane „Batajnica”.