Evropski eksperti u poseti „Beogradskim elektranama”

Evropski eksperti u poseti „Beogradskim elektranama”

Direktor Vanja Vukić danas je ugostio najeminentnije naučnike iz 21 evropske zemlje, učesnike godišnje skupštine EU Projekta “Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and coolin grids”. U pitanju je najveći COST projekat iz oblasti upotrebe geotermalne energije u sistemima daljinskog grejanja i hlađenja u Evropi.
U okviru interaktivne radionice učesnici projekta upoznati su sa načinom proizvodnje i distribucije toplotne energije u okviru „Beogradskih elektrana”, jednog od najvećih sistema daljinskog grejanja u Evropi. Pored toga, direktor Vukić predstavio je međunarodnim ekspertima realizovane i aktuelne razvojne i investicione projekte usmerene ka unapređenju energetske efikasnosti u procesima proizvodnje i distribucije toplotne energije u okviru sistema preduzeća.

-Očekujemo da ćemo u sledećoj grejnoj sezoni pustiti u rad toplovod od spalionice smeća u Vinči do toplane „Konjarnik” i na taj način obezbediti dodatnih 55.6 megavata toplotne energije – objasnio je Vukić. On je najavio početak radova na rekonstrukciji toplane „Cerak” za koju je u izradi i studija opravdanosti upotrebe solarne energije u procesu proizvodnje toplotne energije. Takođe, u planu je interkonekcija, odnosno spajanje svih pet grejnih distributivnih područja. -Jedan od najvećih i najznačajnijih projekata koji je pred nama jeste izgradnja toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd čija realizacija će biti intenzivirana ove godine – naglasio je Vukić. „Beogradske elektrane” će uskoro, kako je naveo Vukić, započeti projektovanje, a nakon toga i izgradnju novog postrojenja koje do sada nije postojalo u okviru sistema preduzeća. Naime, u planu je da za potrebe manifestacije EXPO 2027 bude izgrađena trogenerativna elektrana koja će da proizvodi toplotnu, električnu i rashladnu energiju.

-Cilj nam je da što više iskoristimo resurse obnovljivih izvora energije u procesu proizvodnje toplotne energije i zbog toga ulažemo u projekte koji će nam to omogućiti. Pored korišćenja solarne energije, usmereni smo na upotrebu geotermalne energije. Iz tog razloga smo angažovali Rudarsko-geološki fakultet da izradi naučnu studiju o geotermalnom potencijalu podzemnih vodnih resursa na 18 lokacija u okviru preduzeća – rekao je Vukić.

Profesor dr Dejan Milenić sa Rudarsko-geološkog fakulteta predočio je potencijal geotermalnih resursa u Beogradu.
-Beograd ima preduslove za upotrebu geotermalne energije, jer se grad nalazi na mestu na kom je zemljina kora vrlo tanka i samim tim su temperature više od 100 stepeni Celzijusa dostupne na mnogo manjim dubinama nego u nekim drugim krajevima Evrope – objasnio je Milenić. On je istakao da je inicijativa „Beogradskih elektrana” da započnu istraživanja u cilju izgradnje prve geotoplane vizionarska. Prema njegovim rečima „Beogradske elektrane“ su prvo preduzeće u ovom delu Evrope koje je iskazalo interesovanje i nameru da koristi geotermalnu energiju u procesu proizvodnje toplotne energije.