Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. maja 2023. godine

Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. maja 2023. godine

Nova cena gasa za javno snabdevanje za tarifu „energent“ primenjivaće se od 1. maja 2023. godine i za kategoriju domaćinstva iznosiće 4,21 dinar po kilovat času, a za ostale kategorije tarifnih kupaca 4,01 din/kWh. Svi ostali elementi za obračun naknade za isporučeni prirodni gas ostaće nepromenjeni.
Nova cena prirodnog gasa utvrđena je u skladu sa važećom Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje i za istu je dobijena saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije 28. marta 2023.godine.