Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. novembra 2023. godine

Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. novembra 2023. godine

Agencija za energetiku Republike Srbije 21. septembra 2023. godine dala je saglasnost na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane“ br. NO – 64024/23/2. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS“ broj 81/2023 od 22. Septembra 2023. godine i primenjivaće se od 1. novembra 2023.godine.

Od 01. novembra 2023.godine nova cena gasa za javno snabdevanje za tarifu „energent“ za kategoriju domaćinstva iznosiće 4,62 din/kWh, a za ostale kategorije tarifnih kupaca 4,42 din/kWh . Svi ostali elementi za obračun naknade za isporučeni prirodni gas ostaju nepromenjeni.

Saglasnost Agencije za energetiku RS na Odluku o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje