Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

Beograd, 23. avgust 2022. – Odlukom Agencije za energetiku Republike Srbije od 11.8.2022. godine, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, od 1.oktobra 2022. godine biće primenjena nova cena prirodnog gasa za krajnje kupce.

U skladu sa  Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, tarife za „kapacitet“ iskazuju se u „dinarima/kWh/dan/godina“ a tarife za “energent“ u  „dinarima/kWh“.

Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snebdevanje