Nova cena toplotne energije od 1. septembra

Nova cena toplotne energije od 1. septembra

Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“ 26. jula 2023. godine doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.
Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Osnivača,će biti objavljena u „Službenom listu grada Beograda’’ i primenjivaće se od 01. septembra 2023. godine.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije