Obaveštenje za korisnike prirodnog gasa

Obaveštenje za korisnike prirodnog gasa

Svi kupci prirodnog gasa u Srbiji, pa i oni u Mladenovcu koje prirodnim gasom snabdevaju JKP „Beogradske elektrane“, će od 1. januara 2024. godine plaćati obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,015 dinara po kWh prirodnog gasa u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“ br. 92/2023 ).

Ostvareni prihodi od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije, a ne preduzeću koje potrošače snabdeva prirodnim gasom.