Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da je na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije br. I-10826/2, koju je doneo Nadzorni odbor JKP “Beogradske elektrane“ dana 01.10.2021. godine, data saglasnost Osnivača i da je ista objavljena u Službenom listu grada Beograda br. 98/21 od 29.10.2021. godine. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije u primeni je od 01.11.2021 godine.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ceni toplotne energije (Sl. list Grada Beograda 98/21 od 29. oktobra 2021.)