Održan sastanak povodom izgradnje toplodalekovoda Beograd-Obrenovac

Održan sastanak povodom izgradnje toplodalekovoda Beograd-Obrenovac

Basta: Realizacija projekta mora da se ubrza zbog energetske stabilnosti

Na inicijativu Radeta Baste, direktora JKP „Beogradske elektrane“, danas, 19. aprila 2022.godine, održan je hitan sastanak sa predstavnicima kompanije Power Construction Corporation of China koja je nosilac projekta izgradnje toplodalekovoda TENT A – Toplana „Novi Beograd“. Sastanku su prisustvovali domaći podizvođači radova zaduženi za projektovanje – Energorojekt entel i zaduženi za izvođenje radova – Milenijum tim.

Tom prilikom Basta je naglasio da je naophodno da se maksimalno ubrza realizacija projekta zbog energetske stabilnosti. -Svi smo svedoci negativnog razvoja energetske situacije zbog poremećaja u snabdevanju energijom i energentima zbog sukoba na području Ukrajine. Takođe, nestabilnu situaciju čine i cene energije i energenata zbog globalnih poremećaja.

Zbog toga Srbija mora da se okrene svim raspoloživim domaćim resursima kako bi obezbedila stabilnost energetskog sektora, snabdevanja privrede i građana neophodnom energijom i energentima. Ovaj projekat će obezbediti ne samo stabilnost, već i niže cene energije, a samim tim će privredu učiniti konkurentnijom, a građanima osigurati stabilniji standard, istakao je Basta i još jednom naglasio potrebu da realizacija projekta mora biti ubrzana. Predstavnici kompanija koje učestvuju u projektu saglasili su se i prihvatili obavezu da ovaj projekat što pre mora da bude ostvaren.

Sastanku su prisustvovali domaći podizvođači i izvođači radova zaduženi za projektovanje – Energoprojekt entel i zaduženi za izvođenje radova – Milenijum tim.
Reč je o jednom od najznačajnijih nacionalnih energetskih projekata, koji će povezivati proizvodne kapacitete „Elektroprivrede Srbije“ i „Beogradskih elektrana“. Toplotna energija iz TENT-a će biti iskorišćena za snabdevanje polovine od ukupno 318.500 stanova i četiri miliona kvadrata poslovnog prostora, koliko trenutno snabdevaju „Beogradske elektrane“. Važno je i to što će se biti smanjena potrošnja enegrenata, a time će i emisija štetnih materija biti niža.

Projektom je predviđeno da se iz blokova A3 – A6 termoelektrane Nikola Tesla A (TENT A) preuzima toplotna energija (kapacitet sistema za prenos toplotne energije je 600 MWt) i da se transportuje do toplane Novi Beograd, gde bi se ta energija koristila u postojećem distributivnom sistemu „Beogradskih elektrana“, tj. energija bi se isporučivala potrošačima na mreži toplane „Novi Beograd“, kao i potrošačima sa drugih povezanih mreža, pre svega toplana „Dunav“ i „Konjarnik“.

Realizacijom ovog projekta deo potrošača bi se tako grejao iz TENT-A, pri čemu njenim prelaskom u kogenerativni rad povećava i energetska efikasnost termoelektrane.

Ciljevi Projekta su supstitucija uvoznog prirodnog gasa sa raspoloživom toplotnom energijom iz TENT-A, povećanje energetske bezbednosti i pouzdanosti sistema daljinskog grejanja, smanjenje štetnih emisija na području Beograda, povraćaj kredita iz razlike u sadašnjoj ceni toplotne energije i one koja će se preuzimati iz TENT-A, i slično.

Projekat obuhvata rekonstrukciju blokova i izgradnju izmenjivačke stanice u TENT-u, izgradnju predizolovanog toplovoda dužine 28 kilometara, izgradnju dve prepumpne stanice (Boljevci, Ostružnica) i pumpno-izmenjivačke stanice u toplani „Novi Beograd“.

Ugovor o Projektu izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd je zaključen 09.01.2020. godine, između JKP „Beogradske elektrane“, Grada Beograda i Izvođača radova Power Construction Corporation of China.