Početak funkcionalnih proba sistema – Vukić posetio KO „Barajevo“

Početak funkcionalnih proba sistema – Vukić posetio KO „Barajevo“

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Vanja Vukić, Ivana Kalanja, izvršna direktorka i Jovan Tubić, šef kabineta, danas 2. oktobra obišli su kotlarnicu „Barajevo“ povodom početka funcionalnih proba sistema daljinskog grejanja. Do 09. oktobra fukcionalne probe će biti obavljene na svim grejnim područjima, i podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora (15 toplana i 18 kotlarnica), toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija u objektima. Cilj proba je da proizvodna i distributivna postrojenja budu što bolje pripremljena za predstojeću grejnu sezonu.
Funkcionalne probe nisu, takozvane, tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije
Toplotni izvor „Barajevo“ je kompletno rekonstruisan i modernizovan. Do sada je ova kotlarnica u proizvodnji toplotne energije koristila pelet, a sada upotrebljava komprimovani prirodni gas. Prelaskom na ekološki prihvatljiviji energent znatno su smanjeni štetni produkti sagorevanja.