Pojašnjenje o izvođenju radova na izgradnji toplovoda od Vinče do toplane „Konjarnik“

Pojašnjenje o izvođenju radova na izgradnji toplovoda od Vinče do toplane „Konjarnik“

Povodom navoda u pojedinim medijima da se zbog izgradnje toplovoda kojim će biti povezano postrojenje za  istovremenu proizvodnju električne i toplotne energije u Vinči sa toplanom „Konjarnik“ stvaraju gužve u saobraćaju na Smederevskom putu, JKP „Beogradske elektrane“ podsećaju da je osnivač preduzeća – Grad Beograd, potpisao ugovor o javnom privatnom partnerstvu i njime preneo obavezu na preduzeće da izgradi pomenuti toplovod. Shodno ovoj obavezi dobijenoj od Grada Beograda, „Beogradske elektrane“ su obezbedile sredstva iz svojih izvora i u skladu sa predviđenom  dinamikom, a na osnovu svih neophodnih dozvola od nadležnih republičkih i gradskih institucija, pa i onih koji regulišu odvijanje saobraćaja, započele izgradnju toplovoda. Radovi se trenutno izvode na delu Smederevskog puta uz saglasnost sa propisima Sekretarijata koji reguliše odvijanje saobraćaja.  Izvođači radova „Beogradskih elektrana“ u potpunosti poštuju dinamiku i način izvođenja radova koji će biti u potpunosti završeni kako je i planirano 31. decembra 2021. godine.

Menadžment JKP „Beogradske elektrane“