PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANjA REKLAMACIJA POTROŠAČA

PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANjA REKLAMACIJA POTROŠAČA

Pravilnikom o načinu rešavanja reklamacija potrošača (preuzmite klikom na naziv dokumenta), korisnika usluga od opšteg ekonomskog interesa, snabdevanja toplotnom energijom za potrebe grejanja i pripremu tople vode (PTV) i snabdevanje prirodnim gasom, bliže se utvrđuje ko se smatra potrošačem, šta je reklamacija, način podnošenja reklamacije od strane potrošača, kao i način rešavanja podnetih reklamacija od strane potrošača, korisnika usluga, koje pružaju JKP „Beogradske elektrane“, kao pružalac usluge snabdevanja toplotnom energijom za zagrevanje i pripremu tople vode i snabdevanje prirodnim gasom.

Zahtev za rešavanje reklamacija (LINK)