Privode se kraju pripreme za novu grejnu sezonu

Privode se kraju pripreme za novu grejnu sezonu

Pripreme sistema daljinskog grejanja Beograda za predstojeću grejnu sezonu privode se kraju, što znači da će više od 300.000 domaćinstava u prestonici imati stabilno i pouzdano snabdevanje toplotnom energijom tokom grejne sezone 2021/22.

S obzirom da je sistem „Beogradskih elektrana“ jedan od najvećih sistema za snabdevanje potrošača toplotnom energijom u Evropi, (36 toplotnih izvora, odnosno 14 toplana i 22 kotlarnice, zatim oko 1.600 kilometara toplovodne mreže i više od 9.000 toplotnih predajnih stanica), priprema sistema obuhvatala je obimne radove na toplotim izvorima, toplovodnoj mreži i primarnim delovima toplotnih predajnih stanica.

U okviru završnih priprema pred grejnu sezonu, koja zvanično počinje 15. oktobra 2021. godine, u periodu od 1. do 10. oktobra „Beogradske elektrane” će obaavljati funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja. U tom periodu, biće provereno funkcionisanje toplotnih izvora koji pripadaju „Beogradskim elektranama“, odnosno 14 toplana i 22 kotlarnice.

Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada energetskih objekata, toplana i kotlarnica, čime se uporedo proverava funkcionalnost toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a po potrebi i pojedinih grejnih instalacija, kako bi se proizvodna i distributivna postrojenja što bolje pripremila za predstojeću grejnu sezonu. Korisnici će o rasporedu obavljanja funkcionalnih proba biti pravovremeno obavešteni putem sredstava javnog informisanja.

Svi poremećaji i problemi koji se javljaju na sistemu daljinskog grejanja prijavljuju se neprekidno 24 sata u toku cele godine. Reklamacije građana na kvalitet isporučene toplotne energije primaju se na broj telefona 011/ 2093-011, dok korisnici curenja vode iz instalacija mogu da prijave na 011/2093-100.

Shodno Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, o održavanju kućnih grejnih instalacija stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja stambenom zgradom. Radovi na pripremama kućnih grejnih instalacija za grejnu sezonu moraju biti završeni do 30. septembra tekuće godine. Ukoliko postoji potreba za takvu intervenciju, potrošači zahtev za ispuštanje vode iz sistema mogu da upute „Beogradskim elektranama” najkasnije do 15. septembra kako bi radovi bili okončani u propisanom roku.