Produžen rok za reprogram duga

Produžen rok za reprogram duga

Rok za podnošenje Zahteva za reprogram duga korisnika iz kategorije fizičkih lica kojima „Beogradske elektrane” fakturišu i naplaćuju naknadu za isporučenu toplotnu energiju, a koji imaju dugovanja dospela do 31. avgusta 2023. godine, Zaključkom Gradskog veća grada Beograda br. 3- 3659/24 produžen je do 31. oktobra 2024. godine. Potrošači imaju mogućnost da dugovanje izmire na više mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga i do 20 odsto. Reprogramiranjem dugovanja biće zaustavljen obračun kamate i obustavljen postupak izvršenja, pri čemu su obezbeđeni posebni uslovi i pogodnosti za sve kategorije korisnika. Akcija reprograma duga sprovodi se u skladu sa Zaključkom Gradskog veća grada Beograda br. 3-1044/23.
Svi potrošači koji žele da reprogramiraju dugovanja mogu da odaberu broj mesečnih rata, uz umanjenje glavnog duga i otpis kamate. Jednokratnim plaćanjem otpisuje se 15 odsto glavnog duga, za plaćanje na 3 rate otpisuje se 12 odsto, izmirenjem duga na 6 rata otpisuje se 10 odsto, dok se za plaćanje na 12 rata otpisuje 5 odsto glavnog duga.
Utvrđene su i posebne pogodnosti za plaćanje u ratama u zavisnosti od visine duga za korisnike koji su evidentirani kod RFZO kao i kod nadležnog centra za socijalni rad kao korisnici novčane pomoći.
Sve informacije u vezi sa reprogramom, korisnici usluga daljinskog grejanja mogu da dobiju u Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom u Cara Dušana 141 u Zemunu ili pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11.
Zahtev za reprogram potrošači mogu da podnesu lično na šalteru Direkcije za snabdevanje JKP „Beogradske elektrane“, Cara Dušana 141 Zemun, ili putem pošte na istu adresu, kao i preko portala preduzeća https://beoelektrane.rs/ ( Korisnički servis – Portal za korisnike – Reklamacije na račun, žalbe, zahtevi – Zahtev – Zahtev za pokretanje procedure – Zahtev za reprogram).
Obrazac – Zahtev za reprogram