Reprogram duga za fizička lica

Reprogram duga za fizička lica

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane” poziva korisnike iz kategorije fizičkih lica kojima preduzeće fakturiše i naplaćuje naknadu za isporučenu toplotnu energiju, a koji imaju dugovanja dospela do 31. avgusta 2023. godine, da u periodu od 1. novembra 2023. godine do 30. aprila 2024. godine podnesu Zahtev za reprogram duga. Na taj način korisnici će imati mogućnost da dugovanje izmire na više mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga i do 20 odsto. Reprogramiranjem dugovanja biće zaustavljen obračun kamate i obustavljen postupak izvršenja, pri čemu su obezbeđeni posebni uslovi i pogodnosti za sve kategorije korisnika. Akcija reprograma duga sprovodi se u skladu sa Zaključkom Gradskog veća grada Beograda br. 3-1044/23.
Svi potrošači koji žele da reprogramiraju dugovanja mogu da odaberu broj mesečnih rata, uz umanjenje glavnog duga i otpis kamate. Jednokratnim plaćanjem otpisuje se 15 odsto glavnog duga, za plaćanje na 3 rate otpisuje se 12 odsto, izmirenjem duga na 6 rata otpisuje se 10 odsto, dok se za plaćanje na 12 rata otpisuje 5 odsto glavnog duga.
Utvrđene su i posebne pogodnosti za plaćanje u ratama u zavisnosti od visine duga za korisnike koji su evidentirani kod RFZO kao i kod nadležnog centra za socijalni rad kao korisnici novčane pomoći.
Sve informacije u vezi sa reprogramom, korisnici usluga daljinskog grejanja mogu da dobiju u Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom u Cara Dušana 141 u Zemunu ili pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11.
Zahtev za reprogram potrošači mogu da podnesu lično na šalteru Direkcije za snabdevanje JKP „Beogradske elektrane“, Cara Dušana 141 Zemun, ili putem pošte na istu adresu, kao i preko portala preduzeća https://beoelektrane.rs/ ( Korisnički servis – Portal za korisnike – Reklamacije na račun, žalbe, zahtevi – Zahtev – Zahtev za pokretanje procedure – Zahtev za reprogram).
Obrazac – Zahtev za reprogram