Saglasnost za izmenu cene toplotne energije

 Saglasnost za izmenu cene toplotne energije

Rešenjem gradonačelnika grada Beograda br. 38-6178/23-G od 25. avgusta 2023. godine dobijena je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije objavljena je u „Službenom listu grada Beograda’’ broj 61/23 od 28. avgusta 2023.godine i primenjivaće se od 01. septembra 2023. godine.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije

Rešenje gradonačelnika o davanju saglasnoasti