Uvedene dodatne mere u cilju stabilnog funkcionisanja sistema daljinskog grejanja

Uvedene dodatne mere u cilju stabilnog funkcionisanja sistema daljinskog grejanja

BEOGRAD, 30. avgust 2022. – Na incijativu direktora JKP „Beogradske elektrana“ Radeta Baste, za vreme grejne sezone od 15. oktobra 2022.godine u JKP Beogradskim elektranama“ počeće sa radom i Krizni štab sa ciljem da se osigura stabilnost u snabdevanju toplotnom energijom. Menedžmet JKP „Beogradskih elektrana“ dežuraće neprestano 24 časa.

„Stanje u Beogradskim elektranama je za sada apsolutno stabilno i nabavljamo sve potrebne energente, a biće preduzete ozbiljne i neophodne mere da se takvo stanje i zadrži. Na Kriznom štabu će biti definisane jasne procedure dežurstva, postupci zaposlenih i rukovodilaca, kako bi se održao nesmetan rad svih energetskih postrojenja i obezbedilo pouzdano snabdevanje toplotnom energijom. Cilj Beogradskih elektrana je da obezbede stabilno i kvlitetno snabdevanje toplotnom energijom za sve građane i privredu Beograda koji su korisnici sistema daljinskog grejanja”, naveo je pisanoj izjavi direktor Rade Basta. Ovom odlukom direktor Basta je reagovao na Zaključak Vlade Republike Srbije od 27. avgusta 2022. godine koja je uputila apel svim institucijama i organizacijama da racionalno gazduju energijom i time daju doprinos u rešavanju izazova energetske krize.