Vežba MUP „Toplana 2021“ uspešno održana u toplani „Novi Beograd“

Vežba MUP „Toplana 2021“ uspešno održana u toplani „Novi Beograd“

U okviru toplane „Novi Beograd“, u nedelju, 23. maja 2021. godine, održana je operativno-taktična vežba Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – „Toplana 2021“. Tokom vežbe prikazano je sadejstvo i koordinacija rada pripadnika Sektora za vanredne situacije sa industrijskom profesionalnom vatrogasnom jedinicom i operativnim dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama.

Operativno-taktičku vežbu „Toplana 2021“ izvelo je oko 120 predstavnika Sektora za vanredne situacije, uz sadejstvo sa Ronilačkom jedinicom Žandarmerije i Helikopterskom jedinicom, industrijskom vatrogasnom jedinicom i operativnim dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, Odeljenjem za zdravlje zaposlenih i bezbednosti na radu i medicinskom ekipom Sektora za ljudske resurse, uz tehničku podršku SATIT.

Vežbi je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. „Imamo mi i vojsku i policiju, imamo naoružane sastave, ali kada dođe do elementarne nepogode, kada dođe do katastrofe, samo ovi ljudi stoje između nas, oni su prva i poslednja linija naše odbrane“, poručio je Vulin.


Foto: Zoran Bezbradica