Vukić i Tomašević potpisali ugovor o saradnji

Vukić i Tomašević potpisali ugovor o saradnji

Realizacija Projekta izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd

Vanja Vukić, direktor JKP „Beogradske elektrane“ i Miroslav Tomašević, direktor JP „Elektroprivreda Srbije” potpisali su danas Ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture i regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa realizacijom Projekta izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd.

Izgradnja toplovoda od najveće srpske termoelektrane „Nikola Tesla A“ do toplane „Novi Beograd“ jedan je od najznačajnijih nacionalnih energetskih projekata, koji će povezivati proizvodne kapacitete “Elektroprivrede Srbije” i “Beogradskih elektrana”. Toplotna energija iz TENT-A će biti iskorišćena za snabdevanje značajnog dela sadašnjeg konzuma “Beogradskih elektrana”, i to prevashodno područja Novog Beograda, Zemuna i potrošača na prostoru desne savske padine, putem distributivnog područja toplane „Novi Beograd“.

Direktna dobit projekta je smanjena potrošnja prirodnog gasa u proizvodnji toplotne energije u toplani „Novi Beograd“ i povećana energetska efikasnost TENT-A kroz kogenerativni rad, odnosno istovremenu proizvodnju električne i toplotne energije, što dovodi do značajnih pozitivnih efekata na životnu sredinu i smanjenje zagađenja vazduha u Beogradu.

Projektom je predviđeno da se iz blokova A3 – A6 termoelektrane Nikola Tesla A (TENT A) preuzima toplotna energija (kapacitet sistema za prenos toplotne energije do toplane Novi Beograd je 600 MWt) i da se transportuje do toplane „Novi Beograd“. Ta energija bi bila iskorišćena u postojećem distributivnom sistemu “Beogradskih elektrana”, odnosno, energija bi se osim grejnom području Novi Beograd, uz ispunjenje potrebnih preduslova, isporučivala i potrošačima sa drugih povezanih mreža, pre svega toplana “Dunav” i “Konjarnik”.

Ciljevi projekta su supstitucija uvoznog prirodnog gasa sa raspoloživom toplotnom energijom iz TENT-A, povećanje energetske bezbednosti i pouzdanosti sistema daljinskog grejanja, kao i smanjenje štetnih emisija na području Beograda. U planu je da se povraćaj kredita realizuje iz razlike proizvodne cene toplotne energije iz prirodnog gasa u “Beogradskim elektranama” i one koja će da bude preuzeta iz TENT-a.

Projekat obuhvata rekonstrukciju blokova i izgradnju izmenjivačke stanice u TENT-u, izgradnju predizolovanog toplovoda dužine 28 kilometara, izgradnju dve prepumpne stanice (Boljevci, Ostružnica) i pumpno-izmenjivačke stanice u toplani “Novi Beograd”.

Ugovor o Projektu izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd je zaključen 09. januara 2020. godine, između JKP “Beogradske elektrane”, Grada Beograda i izvođača radova Power Construction Corporation of China.