Saopštenja

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Vanja Vukić, Ivana Kalanja, izvršna direktorka i Jovan Tubić, šef kabineta, danas 2. oktobra obišli su kotlarnicu „Barajevo“ povodom početka funcionalnih proba sistema daljinskog grejanja. Do 09. oktobra fukcionalne probe će biti obavljene na svim grejnim područjima, i podrazumevaju proveru rada...

Agencija za energetiku Republike Srbije 21. septembra 2023. godine dala je saglasnost na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje Nadzornog odbora JKP ''Beogradske elektrane'' br. NO – 64024/23/2. Odluka je objavljena u ''Službenom glasniku RS'' broj 81/2023 od 22. Septembra 2023. godine i...

Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u ponedeljak 2. oktobra i trajaće do ponedeljka 09. oktobra 2023.godine. Probe će biti obavljene u okviru završnih priprema za predstojeću grejnu sezonu koja prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu zvanično počinje 15. oktobra.Funkcionalne probe podrazumevaju...

Kako bi sistem daljinskog grejanja u glavnom gradu bio što bolje pripremljen za predstojeću grejnu sezonu, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ podseća korisnike da je njihova obaveza da svi radovi na unutrašnjim grejnim instalacijama budu završeni najkasnije do kraja septembra. Podsećamo, prema članu 36. Odluke o...

Rešenjem gradonačelnika grada Beograda br. 38-6178/23-G od 25. avgusta 2023. godine dobijena je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije objavljena je u...

Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“ 26. jula 2023. godine doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Osnivača,će biti objavljena u...

Direktor  JKP „Beogradske elektrane” Vanja Vukić i gradski menadžer Miroslav Čučković, obišli su danas toplanu „Cerak”. Tom prilikom direktor Vukić predstavio je projekat rekonstrukcije i modernizacije ove toplane. Radovi će biti finansirani iz sredstava kredita nemačke KfW banke. Za rekonstrukciju toplane „Cerak” će biti utrošeno...

Direktor Vanja Vukić danas je ugostio najeminentnije naučnike iz 21 evropske zemlje, učesnike godišnje skupštine EU Projekta “Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and coolin grids”. U pitanju je najveći COST projekat iz oblasti upotrebe geotermalne energije u sistemima daljinskog grejanja i...

Vanja Vukić, direktor JKP “Beogradske elektrane” obišao je u toku noći toplanu “Mladenovac” i uverio se da za sada ne postoji bojazan od izlivanja reke Lug u proizvodna postrojenja preduzeća.  Naime, u toku jučerašnjeg dana postojala je potencijalna opasnost da se zbog obilnih padavina voda iz...