Saopštenja

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Vanja Vukić, potpisao je danas u Ministarstvu rudarstva i energetike ugovor sa konzorcijumom firmi „Energotehnika Južna Bačka”, „Montprojekt” i „Feromont inženjering” koje će izvoditi radove u okviru Projekta rekonstrukcije i modernizacije toplane „Cerak“. Vrednost ove značajne investicije je 16,09 miliona evra,...

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane” poziva korisnike iz kategorije fizičkih lica kojima preduzeće fakturiše i naplaćuje naknadu za isporučenu toplotnu energiju, a koji imaju dugovanja dospela do 31. avgusta 2023. godine, da u periodu od 1. novembra 2023. godine do 30. aprila 2024. godine podnesu...

Zvanično je počela 58. grejna sezona u Beogradu i svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ će danas u popodnevnim satima započeti proizvodnju toplotne energije i zagrevanje toplovodne mreže. Korisnici mogu da očekuju da će njihovi stanovi biti zagrejani u večernjim satima. U letnjim mesecima sistem koji...

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Vanja Vukić, Ivana Kalanja, izvršna direktorka i Jovan Tubić, šef kabineta, danas 2. oktobra obišli su kotlarnicu „Barajevo“ povodom početka funcionalnih proba sistema daljinskog grejanja. Do 09. oktobra fukcionalne probe će biti obavljene na svim grejnim područjima, i podrazumevaju proveru rada...

Agencija za energetiku Republike Srbije 21. septembra 2023. godine dala je saglasnost na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje Nadzornog odbora JKP ''Beogradske elektrane'' br. NO – 64024/23/2. Odluka je objavljena u ''Službenom glasniku RS'' broj 81/2023 od 22. Septembra 2023. godine i...

Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u ponedeljak 2. oktobra i trajaće do ponedeljka 09. oktobra 2023.godine. Probe će biti obavljene u okviru završnih priprema za predstojeću grejnu sezonu koja prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu zvanično počinje 15. oktobra.Funkcionalne probe podrazumevaju...

Kako bi sistem daljinskog grejanja u glavnom gradu bio što bolje pripremljen za predstojeću grejnu sezonu, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ podseća korisnike da je njihova obaveza da svi radovi na unutrašnjim grejnim instalacijama budu završeni najkasnije do kraja septembra. Podsećamo, prema članu 36. Odluke o...

Rešenjem gradonačelnika grada Beograda br. 38-6178/23-G od 25. avgusta 2023. godine dobijena je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije objavljena je u...

Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“ 26. jula 2023. godine doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Osnivača,će biti objavljena u...